hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ống công nghệ, hệ thống pccc, hệ thống điều hòa-thông gió, đúc gang, nắp hố ga, gia công cơ khí,chế tạo bồn bể, bồn áp lực.

Hotline

MR. PHÚC 0908 81 84 89

Sales Office

Mr.Hiệp

Technical Chamber

Mr. Vũ 0906950038

Support Office

Mr.Vũ

PROJECTS IN PROGRESS

» Read more

Business Activities » Iron castings , manhole cover » Ironworks, manhole cover


 

 

       

                                                     THE SQUARE BRACKET CAP ROUND HOLE GA

 

 

 

 

 

                                                              THE HOLE CAP SQUARE SQUARE FRAME GA

 

 

 

 

 

 

  

                                             THE CAP ROUND HOLE ROUND FRAME GA

 

 

 

 

 

                                     WINGS OVER THE SUMMER SWIMMING CAP 2

 

 

 

 

 

 

                                                             6 WINGS OF SWIMMING CAP

 

 

 

 

 
COPYRIGHT © ĐIỆN LẠNH MIỀN ĐÔNG - DESIGN BY PTIT