hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ống công nghệ, hệ thống pccc, hệ thống điều hòa-thông gió, đúc gang, nắp hố ga, gia công cơ khí,chế tạo bồn bể, bồn áp lực.

Hotline

MR. PHÚC 0908 81 84 89

Sales Office

Mr.Hiệp

Technical Chamber

Mr. Vũ 0906950038

Support Office

Mr.Vũ

PROJECTS IN PROGRESS

» Read more

Business Activities » Water supply and drainage system » Plumping system & technologycal


Construction of toilet discharge line

 

Construction of pumping machine room level

 

Construction of water supply pipe Hiep Phuoc Port

 

PPAR tube construction

 

Construction of concrete pipes

 

 
COPYRIGHT © ĐIỆN LẠNH MIỀN ĐÔNG - DESIGN BY PTIT