hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ống công nghệ, hệ thống pccc, hệ thống điều hòa-thông gió, đúc gang, nắp hố ga, gia công cơ khí,chế tạo bồn bể, bồn áp lực.

Hotline

MR. PHÚC 0908 81 84 89

Sales Office

Mr.Hiệp

Technical Chamber

Mr. Vũ 0906950038

Support Office

Mr.Vũ

PROJECTS IN PROGRESS

» Read more

Business Activities » Fire protection system » Fire fighting system


 Construction of fire pump room

 

 

 Fire pipe construction

 

 

 

Paint tubes at work

 

 

Check the progress of construction

 

 

 

Construction workers at work

 
COPYRIGHT © ĐIỆN LẠNH MIỀN ĐÔNG - DESIGN BY PTIT