hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ống công nghệ, hệ thống pccc, hệ thống điều hòa-thông gió, đúc gang, nắp hố ga, gia công cơ khí,chế tạo bồn bể, bồn áp lực.

Hotline

MR. PHÚC 0908 81 84 89

Sales Office

Mr.Hiệp

Technical Chamber

Mr. Vũ 0906950038

Support Office

Mr.Vũ

PROJECTS IN PROGRESS

» Read more

Business Activities » Trading in building materials water supply fixtures & fittings oil , electricity, air conditional, gas,...


 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COPYRIGHT © ĐIỆN LẠNH MIỀN ĐÔNG - DESIGN BY PTIT