hệ thống cấp thoát nước, hệ thống ống công nghệ, hệ thống pccc, hệ thống điều hòa-thông gió, đúc gang, nắp hố ga, gia công cơ khí,chế tạo bồn bể, bồn áp lực.

Hotline

MR. PHÚC 0908 81 84 89

Phòng kinh doanh

Mr.Hiệp

Phòng kĩ thuật

Mr. Vũ 0906950038

Hỗ trợ khách hàng

Mr.Vũ

Dự án đang thực hiện

» Xem thêm

Giới thiệu » Hồ sơ kinh nghiệm


 

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2001-2010

Stt

Tên công trình

Công việc

1

 

 

 

 Nhà Máy FUJITSU 

KCN Biên Hòa, Đồng Nai

 - Lắp đặt máy

 - Thay hệ thống cấp nước

 - Thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước,  đường ống khí nén, hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió

 - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước, các đường  ống tiện ích, hệ thống  điều hòa nhiệt độ và thông gió

2

  

Nhà Máy SANYO 

KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

 - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường  ống lạnh, hơi, khí nén

 - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước, các đường  ống tiện ích, hệ thống  điều hòa nhiệt độ và thông gió

 - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước, điều hòa  nhiệt độ, thông gió, khí nén

3

 

NIDEC TOSOK

KCX Tân Thuận, HCM

 - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường  ống lạnh, hơi, khí nén

 - Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước, các đường  ống tiện ích, hệ thống  điều hòa nhiệt độ và thông gió

4

 

Nhà MáySHOWA GLOVES

VSIP , Bình Dương

- Thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước,  đường ống khí nén, hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió

 - Thi công lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường  ống lạnh, hơi, khí nén

5

Nhà Máy MUTO VIETNAM

Đồng Nai

- Lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước, điều hòa  nhiệt độ, thông gió, khí nén

6

Nhà Máy TSUCHIYA VIETNAM

VSIP Bình Dương

 - Lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió

7

Nhà Máy SAIGON WONDERFUL ELECTRIC 

VSIP , Bình Dương

 

 - Lắp đặt hệ thống ống làm lạnh, khí nén và đường ống  phòng cháy chữa cháy.

 - Lắp đặt đường ống cấp thoát nước và hệ thống phòng  cháy chữa cháy

8

 

Nhà Máy MUTO VIETNAM

KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

  - Lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió, đường  ống cho máy ép nhựa

9

NIKKISHO

KCX Tân Thuận, HCM

 - Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy  chữa cháy, điều hòa nhiệt độ, thông gió, khí nén và ống hơi  nước.

10

KONDO

VSIP 1, Bình Dương

 - Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy  chữa cháy, điều hòa nhiệt độ, thông gió, khí nén và ống hơi  nước.

11

OLYMPUS VIET NAM

KCN Long Thành, Đồng Nai

 - Thi công hệ thống ống nước làm lạnh cho hệ thống điều  hòa và máy công nghệ

12

HOYA LENS VIETNAM

VSIP II, Bình Dương

 - Thi công hệ thống : cấp, thoát nước, PCCC và ống tiện ích.

13

KUBOTA

VSIP, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

14

TOSHIBA

Biên Hòa, Đồng Nai

 - Thi công hệ thống cơ khí

15

CANTHOBRIDGE

Cần Thơ

 - Thi công hệ thống chữa cháy

16

TOSOK G 

Tân Thuận,  HCM

 - Thi công hệ thống làm lạnh

17

VINASTAR MOTOR

Bình Dương

 - Chế tạo và lắp đặt lò sấy 

18

P&G ( PROCTER & GAMBLE)

VSIP 2A, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí (điều hòa, thông gió, cấp thoát  nước, chữa cháy, khí nén và lắp đặt thiết bị vệ sinh)

19

MTEX

KCN Tân Thuận, HCM

 - Thi công hệ thống điều hòa, thông gió và khí nén

20

HYATT

Đà Nẵng

 - Thi công hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy

21

NIDEC COPAL

KCX Tân Thuận, HCM

 - Thi công hệ thống điều hòa, lạnh, và ống khí nén

22

VINA STAR MOTORS

KCN Sóng Thần, Bình Dương

 - Thi công hệ thống ống tiện ích

23

SAPPORO BEER

Long An

  - Hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy  

24

SAI GON STEC

VSIP II, Bình Dương

 - Hệ thống ống xử lý nước thải

 - Thi công hệ thống ống lạnh

25

YAKULT

VSIP 1, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

 - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường ống cấp  thoát nước, điều hòa nhiệt độ, thông gió, khí nén. 

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2011

Stt

Tên công trình

Công việc

1

HARADA  

Long Bình, Đồng Nai

 - Thi công lắp đặt hệ thống đường ống cấp thoát nước

Nhà máy MEIWAVIETNAM

 KCN Amata, Đồng Nai

 - Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, các đường ống tiện  ích, hệ thống điều hòa nhiệt độ và thông gió.

Nhà máy NITTO FUJIVIETNAM

Vsip Bình Dương 

 - Lắp đặt hệ thống cấp,  thoát nước cơ khí và vòi chữa cháy

YAKULT

VSIP 1, Bình Dương

 - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường ống cấp  thoát nước, điều hòa nhiệt độ, thông gió, khí nén.

Nhà máyGS - BATTERY

VSIP 1, Bình Dương

 - Lắp đặt hệ thống ống nước cấp, nước xả và hệ thống chữa  cháy

Nhà máy ROHTO - MENTHOLATUM (VIETNAM)

VSIP 1, Bình Dương

 - Thi công các hệ thống: nước cấp, xả, PCCC và ống tiện ích

HISAMISTSU

KCN Biên Hòa, Đồng Nai

 - Thi công hệ thống ống tiện ích

ACE COOK

KCN Tân Bình, HCM

 - Hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh, khí nén và ống hơi.

BROTHER INDUSTRY

KCN Amata, Đồng Nai

 - Hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy

10 

TBC

VSIP II, Bình Dương

 - Hệ thống ống xử lý nước thải

11 

NITTO FUJI

VSIP I, Bình Dương

 - Hệ thống cơ khí

12 

MABUCHI

Biên Hòa, Đồng Nai

 - Hệ thống cơ khí

13 

NOK

Biên Hòa, Đồng Nai

 - Hệ thống cơ khí

14 

MGM HỒ TRÀM

Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu

 - Thi công hệ thống ống lạnh, cấp thoát nước và vệ sinh

15 

SUN STEEL

Dĩ An, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy

16 

GS BATTERY

VSIP I, Bình Dương

 - Thi công hệ thống ống gió, cấp thoát cước, vệ sinh, chữa cháy và tiện ích

17 

FUJIKURA

VSIP 2, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy

18 

TOKYO ROPE

VSIP 2, Bình Dương

 - Chế tạo và lắp đặt ống khói

 -  Thi công hệ thống cơ khí

  

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2012

Stt

Tên công trình

Công việc

1

SHOWA GLOVES

 VSIP, Bình Dương

 - Thi công lắp đặt hệ thống LPG, đường ống nước làm lạnh,  hơi và khí nén

2

Nhà máy YAMATO PROTEC

VSIP, Binh Duong

 - Lắp đặt hệ thống điều hòa nhiệt độ, thông gió, đường ống  cấp thoát nước và các đường ống tiện ích

3

NIKKISO VIETNAM MANUFACTURE

KCX Tân Thuận , HCM

 - Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, đường ống cấp  thoát nước, điều hòa nhiệt độ, thông gió, khí nén. ống tiện  ích

4

SAIGON WONDERFULL ELECTRIC

VSIP 1, Bình Dương

 - Lắp đặt hệ thống ống cấp thoát nước, hệ thống làm lạnh

5

NIKKISO VIETNAM EXTENTION FACTORY

KCX Tân Thuận, HCM

 - Lắp đặt toàn bộ hệ thống cơ khí cho 7 giai đoạn.

 

6

DDK

VSIP, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

7

TIGER

KCN Amata , Đồng Nai

 - Thi công hệ thống cơ khí

8

DDK phase 2

VSIP 1, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

9

SAI GON STEC phase 3

VSIP 2, Bình Dương

 - Thi công hệ thống ống lạnh

10

                              DNP                            

 Mỹ Phước 2, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cấp thoát nước và chữa cháy vàtiện ích

11

HARIKI

VSIP 1, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

12

NIDEC TOSOK

 Bến Tre

 - Thi công hệ thống làm lạnh và đều hòa

13

PANASONIC

VSIP 2, Bình Dương

 - Hệ thống làm lạnh, PCCC…

14

VECO

LONG AN

 - Hệ thống làm lạnh, PCCC…

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2013

Stt

Tên công trình

   Công việc

1

Nhà máy WONDERFUL SAIGON ELECTRICS

VSIP 1, Bình Dương

 - Thi công các hệ thống : nước cấp, nước xả,PCCC

 - Thi công hệ thống cơ khí

2

SHISEIDO

Biên Hòa

 - Thi công hệ thống chữa cháy

3

KEYPLASTIC

VSIP, Bình Dương

 - Thi công hệ thống cơ khí

4

SAI GON STEC PHASE II

 

 - Thi công hệ thống lạnh

5

AEON CELADON

Tân Phú, HCM

 - Hệ thống làm lạnh, PCCC…

 

6

P&G PHASE 2

Bến Cát

 - Hệ thống làm lạnh, PCCC…

7

LIXIL GLOBAL

KCN Long Đức

 - Hệ thống làm lạnh, PCCC, gas, hơi nước, khí …

8

NIKKISO

VSIP 2, Bình Dương

 - Hệ thống lạnh, cấp thoát nước…

9

TERUMO

KCN Long Đức

 - Hệ thống ống tiện ích

10

YAZAKI EDS VIETNAM

KCN Sóng Thần, HCM

 - Lắp đặt hệ thống máy lạnh

 

HỒ SƠ KINH NGHIỆM

2014

Stt

Tên công trình

                                     Công việc

1

TOMOKU

MY PHUOC 3

 - Hệ thống cơ khí

2

MABUCHI

BIEN HOA,  DONG NAI

- Lắp đặt đường ống cho hệ thống điều hòa không khí

3

KUBOTA 
MY PHUOC,  BINH DUONG

- Hệ thống cấp nước

4

ACROWELL                     

 LONG THANH, DONG NAI

- Hố ga

5

RRFARN GREEN FARM
LONG HAU,   CAN GIO

 - Hệ thống cấp thoát nước và CO2

6

TERUMO

LONG DUC IP
- Hệ thống ống tiện ích

7

NIKKISO

VSIP 2

- Hệ thống lạnh, cấp thoát nước

8

VIVOCITY

DIST.,7

- Hệ thống làm lạnh và điều hòa

9

YOSHIDA

AN TAY IP

- Hệ thống cấp thoát nước, chữa cháy và ống sản xuất

10

                                    SANWA                                              LOC AN BINH SON IP, DONG NAI

 - Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước và tiện ích

 
COPYRIGHT © ĐIỆN LẠNH MIỀN ĐÔNG - DESIGN BY PTIT